Pendlercykling er fordelenes holdeplads

Få klaret dagens motion og kom samtidig på arbejde. Slip med færre transportudgifter og måske kortere transporttid. Få en bedre sundhed og måske lavere vægt. Få frisk luft og måske et bedre humør. Og så lever "højtpulsende" cyklister endda også længere. Lyder det ikke meget godt?

Pendlercykling er fordelenes holdeplads

Hvert år i maj siden 1997 er kampagnen 'Vi cykler til arbejde' løbet af stablen med Dansk Cyklist Forbund og Dansk Firmaidræts Forbund som arrangører. I 2011 cyklede 93.344 mennesker med, og de tilbagelagde tilsammen 12.495.099 kilometer, mens man i 2012 nåede op på 86.468 deltagere, der cyklede 12.087.859 kilometer.

Kampagnen handler i sin enkelthed om at ændre danskernes transportvaner ved at få dem på cyklen i maj, og så skulle det gerne blive det til en god fast vane at cykle til arbejde. Og faktisk viser en undersøgelse, at kampagnen virker så motiverende, at 27 procent af deltagerne også bliver motiverede til at dyrke mere motion generelt efter kampagnen. Man deltager som hold med sine kollegaer, og 86 procent af deltagerne har angivet, at det sociale aspekt er vigtigt.

Læs også: Find tiden til motion

For hver dag én deltager på ens hold cykler, optjener hele holdet et lod. Efter kampagnen bliver der trukket lod mellem alle lodderne, og hvert hold indgår således i en stor konkurrence om blandt andet rejser og cykler. Jo mere, man cykler til arbejde, jo større chance har holdet for at vinde præmier.

Forbedrer din kondition

Præmierne er dog ikke den eneste gevinst. Et studie fra 2011 viser, at cykling til arbejde kan forbedre konditionen med hele syv procent. 48 mennesker indgik i studiet, og deltagerne forbedrede deres kondition langt mere end den tilknyttede kontrolgruppe. Og det er det afgørende, for det har en forebyggende effekt på udvikling af livsstilssygdomme, siger Lars østergaard fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

Læs også: Find din cykeltype

"Studier viser en tydelig sammenhæng mellem dødelighed og konditionsniveau. Personer i dårlig kondition har markant forøget risiko for tidlig død sammenlignet med personer i god kondition."

I et studie publiceret i år 2000 havde man fulgt cirka 7.000 mennesker over en periode på 14 år. Selv efter justering for forstyrrende faktorer som kropsvægt, rygning og blodtryk, så man en 30 procent lavere dødelighed hos dem, der cyklede til arbejde i forhold til dem, der ikke cyklede.

Få pulsen op

En Københavnsk forskningsgruppe har i 'østerbroundersøgelsen' fulgt 5.106 danskere i alderen 21-90 år i 18 år. Testpersonerne skulle selv vurdere deres cykelintensitet i niveauerne lav, middel og høj. Undersøgelsens konklusion var, at hård cykling kan forlænge ens liv markant. En mand, der cykler med høj intensitet i forhold til lav intensitet, kan forlænge sit liv med op til 5,3 år. Nøjes man med cykling i middel/moderat intensitet, kan man stadig hente op til 2,9 år ekstra leveår. For en kvinde er tallene hhv. 3,9 år og 2,2 år.

Læs også: Kør så du sveder lidt

Lars Østergaard finder undersøgelsens resultater interessante, men tager samtidig forbehold for, at studiets konklusion potentielt kan være forstyrret af testpersonernes generelle fysiske aktivitetsniveau, og han understreger desuden, at den anvendte selvvurderede cykelintensitet kan være problematisk.

De nuværende sundhedsanbefalinger lyder på 30 minutter fysisk aktivitet om dagen i moderat til høj intensitet. En aktivitet skal vare mindst 10 minutter for, at man kan tælle den med. Det vil sige næsten alle former for cykelture til og fra arbejde kan indgå som en del af ens daglige fysiske aktivitet, hvis man altså cykler igennem. To gange om ugen anbefales det, at træningen varer mindst 20 min i høj intensitet. Er ens pendlercykeltur ikke helt så lang, så er det altså bare med at cykle en omvej og helst med en bakke på, så det er nemmere at få pulsen op.Få de seneste artikler direkte i din indbakke