Allergikere får dårlige karakterer i skolen

Pollenallergikere lider ofte af tilstoppet næse, hoste og snuen. Men det er ikke de eneste gener, som allergikerne må døje med. Pollenallergikere får nemlig lavere karakterer end deres skolekammerater, viser engelsk forskning

Allergikere får dårlige karakterer i skolen

Et stort pensum og masser af eksamenslæsning kan virke uoverskueligt for de fleste. Men for studerende, der lider af pollenallergi, kan det være endnu sværere. På grund af allergien har de nemlig svært ved at koncentrere sig, når øjnene løber i vand, og næsen er fuldstændig tilstoppet. Og det betyder, at de klarer sig dårligere end deres medstuderende. En engelsk undersøgelse* viser således, at unge med pollenallergi præsterer omkring en karakter lavere, når deres allergi er i udbrud, det vil sige typisk i foråret. Ifølge Vibeke Backer, der er professor i lungemedicin og astma, er det problematisk, at de studerende falder en karakter og må lide i forårsperioden:

"Når man lider af svær pollenallergi, har man også svært ved at koncentrere sig og dermed også svært ved at præstere, fordi man er tung i hovedet og ikke kan tænke klart. Allergien kan vare i op til to en halv måned - derfor sørger jeg også for at fortælle mine patienter, at det kan få konsekvenser for deres præstationsevne, hvis ikke de bliver behandlet," siger Vibeke Backer, der vurderer, at den engelske undersøgelse også passer på danske forhold.

Også hos Danske Studerendes Fællesråd vækker undersøgelsen bekymring.

"Det er jo et problem, at en gruppe studerende får dårligere karakterer på grund af nogle fysiske forhold. Derfor vil mit råd være, at den studerende melder sig syg til de eksaminer, han eller hun ikke kan klare, siger formanden for foreningen, Torben Holm.

uNGE ER HÅRDT RAMT AF POLLENALLERGi

En stor undersøgelse lavet af Astma – og Allergi Danmark i 2008, viste bl.a., at de unge under 20 år er hårdere ramt af deres pollenallergi end deres ældre lidelsesfæller.

  • Halvdelen af de unge er hårdt ramt af allergien, mens kun hver tredje på tværs af aldersgrupper angiver, at de er hårdt ramt.
  • 17 procent har mere end en uges sygefravær hvert år, som skyldes deres pollenallergi.
  • 36 procent fortæller, at deres arbejdsevne er nedsat mere end en uge året før, og igen på grund af pollenallergien.

Kilde: Astma – og Allergi Danmark

Læs mere: Få bugt med din hæslige høfeber

Dispensation til eksamen

Pollenallergikere behøver dog ikke nødvendigvis at fortvivle over, at de måske får lavere karakterer end deres medstuderende – eller ligefrem sygemelde sig. Der er nemlig hjælp at hente, hvis man lider af svær allergi. Undervisningsministeriet har med støtte fra Astma- og Allergi Danmark for nylig iværksat en ordning, hvor de studerende kan søge dispensation og få mere tid til eksamen. De skal blot bruge en lægeerklæring, når de søger, så de derved kan få mere tid til at klare eksamen end normalt.

De studerende skal dog huske at søge i god tid – og allerhelst i efterårsperioden, anbefaler kommunikationschef for Astma – og Allergi Danmark, Lise Nørgaard.

"Hvis man ved, at man er plaget af pollenallergi, så er det en god ide allerede at søge nu, så det ikke skal hastes igennem i sidste øjeblik. Det kan jo have stor betydning for ens fremtid, hvis man får lavere karakterer, fordi man så ikke får det snit, der er påkrævet for at komme ind på en bestemt uddannelse", siger hun.

Hvor mange der benytter sig af muligheden for dispensation, findes der endnu ikke nogle opgørelser over, selv om Astma og Allergi Danmark gerne så, at det var tilfældet.

"Det kunne være interessant at få opgjort, hvor mange der benytter sig af dispensationsmuligheden. Der er en del, der har ringet til vores rådgivning og spurgt om mulighederne for dispensation," fortæller Lise Nørgaard.

De studerende kan desuden få oplysning om dispensation hos deres praktiserende læge, på deres uddannelse eller på apoteket.

Læs mere: Høfeberen er over os

Hjælp hos lægen

En anden mulig løsning for pollenallergikere, hvis de vil undgå at få lavere karakterer end deres jævnaldrende klassekammerater, er, at få såkaldt immunterapi. Det betyder, at allergikeren får indsprøjtninger af det stof, han eller hun ikke kan tåle, hvorefter kroppen vænner sig til ikke at reagere på det man ikke kan tåle. Det er dog ikke alle steder i Danmark, hvor det er muligt at få immunterapi, da ikke alle læger gør det. Det skyldes, at indsprøjtningerne kan give nogle kraftige allergiske reaktioner, og at mange læger, primært i mindre praksisser, ikke føler sig trygge ved at udføre behandlingen.

ønsker man ikke at få immunterapi, er alternativet at sørge for at være velmedicineret og at få en god behandlingsstrategi. Det

mener biolog og leder af pollentællingerne i Danmark for Astma– og Allergi Danmark, Janne Sommer. Hun foreslår, at man taler med sin læge i god tid om, hvordan man kan blive symptomfri.

"Man kan jo ikke undgå pollen, når det er sæson for det, men man kan holde øje med dagens pollental og tale med sin læge om, hvordan man skal forholde sig," siger hun.

Læs mere: Astma og allergi hænger sammen

Vækst i pollenallergikere

I det hele taget er der god grund til at have fokus på behandling af allergi, antallet af danskere, der kommer til at lide af allergi i de kommende år, er nemlig stigende. I 2020 vil der være godt 800.000 flere danskere, der lider af sygdommen, viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2006.

Hvad ændringerne skyldes, er der mange bud på, men nogle af grundene er, at vi opholder os for meget inden døre, og at vi er udsat for luftforurening eller rygning. Det betyder, at flere vil få en forringet livskvalitet.

"Folk, der lider af pollenallergi, oplever åndedrætsbesvær, søvnproblemer, problemer med at udføre almindelige gøremål og samvær med familien," siger Janne Sommer, biolog for Astma- og Allergi Danmark.

Det kan være svært for pårørende og andre, der er ved godt helbred, at se, at pollenallergi kan være invaliderende. Kommunikationschef hos Astma – og Allergi Danmark, Lise Nørgaard, mener ikke, at allergi bliver taget alvorligt nok.

"Det er en sygdom, der kan lamme ens sociale liv, arbejdsindsats eller præstation ved eksamen. Hvis flere fik den rigtige medicin og diagnose, ville det gøre en stor forskel for samfundet," siger hun. 

SÅDAN FÅR DU HJÆLP TIL AT KLARE EKSAMEN

Der er hjælp at hente, hvis du lider af pollenallergi, og det forringer dine muligheder for at gennemføre din eksamen.

  • Du kan søge om ekstra tid i forbindelse med mundtlige og skriftlige eksaminer.
  • Der er lavet et sæt regler, der gælder for handicappede studerende, og her hører allergikere også under.
  • Du skal kontakte din studievejleder og forklare, at du ønsker at søge om dispensation på grund af din allergi.
  • Derefter skal du have en lægeerklæring, der dokumenterer, at du lider af allergi i en sådan grad, at du vil have sværere ved at gennemføre din eksamen.
  • Hvor meget ekstra tid, du får, bliver fastsat individuelt.

Læs mere om allergi og eksamen hos Astma – Allergi Danmark 

 Få de seneste artikler direkte i din indbakke