Apoteket passer på dig

Hvis du venter, når du er på apoteket, er det fordi personalet sikrer sig, at du går derfra med den rigtige medicin – og at du ved, hvordan den skal bruges

Apoteket passer på dig

Kø i bussen. Kø i supermarkedet. Kø på posthuset. De færreste synes, det er underholdende at vente. Og ventetiden kan føles lang, hvis man har halsbetændelse, feber eller på anden måde er syg og venter på sin medicin.

Derfor arbejder apotekerne hele tiden på at gøre ventetiden lavere. Resultatet er, at danskerne i gennemsnit kun venter fire minutter på at blive ekspederet, når de er på apoteket. Og når man venter, er det fordi, personalet laver et grundigt sikkerhedstjek af alle recepter og sikrer, at alle kunder ved, hvordan deres medicin skal tages og virker.

Fokus på ventetid

På Nykøbing Falster Svane Apotek arbejder apoteker Betina Kjær Hansen hver dag aktivt med at nedbringe ventetiden. For at hjælpe under spidsbelastningsperioderne har apoteket sat en ekstra kasse ind, så personalet hurtigere kan betjene kunderne, og når der er travlt i skran-ken, giver alle en ekstra hånd med. Indsatsen har tilsyneladende virket, for ifølge den seneste gennemsnitsmåling venter kunderne mindre end tre minutter på at blive ekspederet på Nykø-bing Falster Svane Apotek. Samtidig har apotekeren valgt, at gårsdagens ventetid altid hænger synligt for kunderne.

Receptkontrol fanger fejlene

Hver gang farmaceuterne og farmakonomerne får en recept, bliver den håndteret efter en fast sikkerhedsprocedure, der sikrer, at den rette medicin havner hos den rette patient.

"Først kontrollerer vi informationen om patienten og lægen, og dernæst ser vi på, om der er overensstemmelse mellem den indikation og dosering, som lægen har angivet på recepten," forklarer Betina Kjær Hansen.

Samtidig bliver recepten også undersøgt for interaktioner; altså om to lægemidler påvirker hinanden, hvis patienten bruger dem på samme tid, og det er vigtigt, fordi visse typer interak-tioner kan forstærke eller nedsætte virkningen af medicinen.

Receptkontrollen fungerer som patienternes sikkerhedsnet, fordi personalet finder receptfejl, før ulykken sker. Hvert år retter apotekerne hvert år mere end 100.000 recepter – blandt dem er der hver dag syv fejl, der er så alvorlige, at de kan føre til en hospitalsindlæggelse for pati-enten.

Den vigtige dialog

Når lægemidlet er fundet frem, og købet er indberettet til tilskudsregistret, er rådgivningen i fokus. Og den skal der være tid til, for i mange tilfælde er det rådgivningen, der er forskellen på en effektiv behandling og fejlmedicinering, siger apoteker Betina Kjær Hansen.

"I skranken spørger vi blandt andet kunderne, om de er klar over, hvordan de skal tage deres medicin, og hvorfor de skal tage den. Derefter kan vi give dem den nødvendige rådgivning. For eksempel kan vi huske dem på, hvis lægemidlet skal opbevares på køl, eller forklare hvor-for det er vigtigt, at man tager medicinen præcist som det er anvist," siger Betina Kjær Han-sen.

På apoteket kan man altid benytte sig af personalets lægemiddelfaglige ekspertise, hvis man har spørgsmål til medicinens virkning og anvendelse eller søger gode råd om sikker behand-ling. Der er også mulighed for at handle medicin hjemmefra hele døgnet rundt. På apoteket.dk kan danskerne e-handle håndkøbs- og receptpligtig medicin hurtigt og sikkert, og medicinen kan leveres på hjemmeadressen eller bestilles til afhentning på apoteket. Som bruger af apote-ket.dk har man samtidig adgang til samme faglige rådgivning som på det lokale apotek.Få de seneste artikler direkte i din indbakke