Børn med stille ADHD overses

Børn med varianten stille ADHD bliver misforstået og opdaget sent – så sent, at børnene efterfølgende udvikler en række tillægsdiagnoser som f.eks. angst og depression

Børn med stille ADHD overses

ADHD er den hyppigste psykiatriske diagnose blandt børn og unge i Danmark. Alligevel har mange en begrænset forståelse af de forskellige varianter af ADHD. Vi forstår som regel børn med ADHD som hyperaktive børn, der fræser rundt, men sådan er det ikke altid. Uroen kan også være indadvendt og dermed svær at opdage.

Læs også: ADHD børn mangler magnesium

”Børn med stille ADHD gør ikke meget opmærksom på sig selv, men gemmer sig på bagerste række med bøgerne fremme. De er ikke udadreagerende, men forsvinder i deres egne tanker – de dagdrømmer. Selvom man ikke nødvendigvis kan se det, er et barn med stille ADHD i konstant uro. Det lever med et tankemylder og en indre uro, der gør det svært for barnet at koncentrere sig – dets opmærksomhed er forstyrret,” fortæller professor og børnepsykiater Per Hove Thomsen fra Aarhus Universitetshospital.

Indre uro

”I skolen er disse børn ofte passive, de dagdrømmer og er generte, og de siger sjældent noget i timerne. De kan være så passive, at de nærmest virker apatiske. Børn med stille ADHD kan døje med at komme i gang med opgaver, og gruppearbejde kan føles svært,” siger Per Hove Thomsen.

Barnet fungerer måske godt derhjemme, hvor det er trygt. Barnets vanskeligheder kan derfor også være svære at opdage for forældrene. Det er ikke unormalt, at stille ADHD først opdages, når barnet er færdig med gymnasiet og skal til at flytte hjemmefra. Så begynder det hele pludselig at ramle for barnet.

”Disse børn har svært ved at organisere sig – skabe et overblik, planlægge, prioritere og huske at få tingene lavet. Forældrene har måske været gode til at strukturere og organisere barnets hverdag – give barnet den ydre hjælp, som det har brug for. Når den ydre hjælp så forsvinder, vokser vanskelighederne med at få en hverdag til at fungere,” fortæller Per Hove Thomsen.

Læs også: Lise-lottes klumme - en familie med ADHD

Årsager til ADHD

Ifølge Per Hove Thomsen skyldes ADHD i cirka 80 procent af tilfældene genetiske faktorer. Genetikken kan disponere for tilstanden, og miljøet kan mildne eller forværre den. Det vil sige, at ADHD kan tændes og slukkes, alt efter hvad barnet bliver udsat for i sit liv.
”Vi er særligt opmærksomme på, at rygning, alkohol, for dårlig trivsel i graviditeten og for tidlig fødsel (særligt lav fødselsvægt) kan medføre symptomer på ADHD. Det samme gælder, hvis børn har ældre mødre og fædre. Der er også undersøgelser, der viser, at kemikalier og elektronik, f.eks. iPads, kan fremme udviklingen af ADHD hos børn. Endvidere peger forskning på, at farvestoffer i f.eks. sodavand og et højt blyindhold i blodet kan give symptomer på ADHD,” siger Per Hove Thomsen og tilføjer:

”Generelt er der flere drenge, der lider af ADHD, men stille ADHD rammer flest piger. Tre til fem procent af alle børn lider af ADHD, og cirka 20 procent af disse børn har typen stille ADHD. Forskning peger på, at overvægten af drenge skyldes kønsforskelle i hjernestrukturer og i hjernens modningsproces. Derudover er hormoner under mistanke for at spille en rolle for, hvordan ADHD viser sig hos det enkelte barn, fortæller Per Hove Thomsen.

Isoleret og misforstået

Helle Kjærgård, der er børneneuropsykolog og forfatter til bogen ’Mit urolige barn’, er enig i, at det er vigtigt, at opdage børn med stille ADHD tidligt.

”Hvis stille ADHD ikke bliver opdaget i de yngste klasser, er der grobund for, at disse børns vanskeligheder bliver mere fastlåste, og at børnenes selvværd får et gevaldigt knæk. Med tiden kommer børnene til at føle sig ensomme med deres tankemylder – de bliver kede af, at de ikke kan følge med i samtaler og misser meget af undervisningen. Lærere og klassekammerater bliver irriterede, og de får skældud, fordi de ikke er til stede, hvilket kan opleves som isolation eller mobning,” siger Helle Kjærgård.

Det handler om børn, der er kolossalt stressede. De distraheres meget let af en skramlen med stole og anden støj. Deres hjerne er på overarbejde hele tiden. Hvis omgivelserne ikke opdager det, risikerer børnene at miste modet – blive depressive og få angstlidelser, OCD og andre tillægsdiagnoser. Børnene er ikke bevidste om, at de adskiller sig fra andre børn. Det er først i de ældre klasser, at børnene selv forstår, at de slås med særlige vanskeligheder.

Tidlig behandling er vigtig

”Lærere beskriver typisk børnene som generte børn, der putter sig. De ser børnene som sarte eller mindre begavede og de ønsker derfor ikke at presse dem unødigt.

Stille ADHD kan ikke ses med det blotte øje. Det er derfor vigtigt at komme i dialog med barnet og se på, hvordan det trives. Ofte har disse børn psykosomatiske problemer som f.eks. ondt i maven. De kan forekomme triste og har måske ikke lyst til at gå i skole. Det er vigtigt, at vi lytter til de signaler, barnet udsender,” fortæller Helle Kjærgård.
”Når diagnosen er konstateret, skal vi ind og skabe struktur og forudsigelighed i barnets hverdag. Være tydelige over for barnet – visualisere og anvende gentagelser i undervisningen og sørge for, at støjniveauet er minimalt. Derudover skal barnet have redskaber til at hjælpe sig selv.”

Tidligere valgte mange unge uddannelse fra, men i dag findes der apps og computerprogrammer, der kan støtte barnets læring, så mulighederne for et ADHD-barn er blevet betydelig bedre.
”Men hvis vi virkelig skal til bunds i børnenes vanskeligheder, er det vigtigt, at vi sætter alle sejl til tidligt,” siger Helle Kjærgård.

Hvad er ADHD?

  •  ADHD er en anerkendt sygdom, hvor barnet har problemer med at høre efter og bevare fokus på opgaven – og ofte udviser overdreven aktivitet.
  • ADHD er karakteriseret af tre kernesymptomer: opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet (alle tre symptomer behøver ikke at være til stede).
  • ADHD starter i barndommen og varer ofte ved ind i voksenalderen.
  • ADHD kan have flere årsager.
  • ADHD kan diagnosticeres præcist.
  • ADHD kan behandles effektiv.

 

Kilde: www.levemedadhd.dk

 

Stille ADHD

Personer med stille ADHD har udtalte opmærksomhedsforstyrrelser, men ikke hyperaktivitet. Stille ADHD bliver i USA kaldt for ADD, hvor H’et for hyperaktivitet er udeladt.

 

Kilde: www.adhd.dk

 Få de seneste artikler direkte i din indbakke