Børn tæt på hinanden

Du kan finde 'eksperter', som fraråder kort afstand mellem søskende (såkaldte pseudotvillinger) og andre, der anbefaler netop dette, fordi de mener, at det giver et nært søskendeforhold. Her kan du måske finde dit eget ståsted

Børn tæt på hinanden

Børn, som er født med 18 måneders afstand eller mindre, kaldes ofte pseudotvillinger. Det ses, at børn bliver født med helt ned til 9 - 10 måneders afstand. Men det er forholdsvist sjældent. For der skal en ægløsning til, før kvinden kan blive gravid igen efter den første fødsel. Og amning (med et vist interval døgnet rundt) kan udsætte ægløsningen.

Læs mere: Er du en god barselsgæst?

Tæt på hinanden i alder

Børn med kort tidsmæssig afstand vil være så tæt på hinanden i alder, at de vil nærme sig samme udviklingstrin, når de er i skolealderen. Det kommer selvfølgelig an på, om det er en dreng eller en pige, der er født først. For generelt set er drenge senere i deres udvikling end piger. Det vil sige, hvis pigen kommer før drengen, vil det sædvanligvis være sådan, at pigen er foran til op i teen-age årene. Hvis drengen kommer først, vil pigen ofte indhente ham rent udviklingsmæssigt omkring skolealderen.

Læs mere: Bog: De bedste søskende

Fordele ved den korte afstand

Det ældste barn vil have en hukommelse, der gør, at barnet i løbet af ret kort tid ikke kan huske og heller ikke genkalde sig tiden, inden lillesøster eller lillebror kom til verden. Det betyder, at den lille søster eller bror accepteres som en del af familien nærmest umiddelbart. Efterhånden som det mindste barn udvikler sig, vil de to børn nærme sig hinanden rent udviklingsmæssigt. Det betyder, at når den yngste er omkring tre år og begynder at få et nuanceret sprog og en udvikling socialt, der nærmer sig den stores, kan de to børn få et tæt forhold, hvis de harmonerer med hinanden rent personligt. De kan blive hinandens legekammerater og få meget ud af deres søskendeforhold.

Læs mere: Fik du en nedtur? Forældreskab er ikke altid rosenrødt

Konflikter og hvordan man kan håndtere dem

Børn, som er født med kort interval, vil ofte have mange konflikter med hinanden. Hvis I forældre er gode til at lære børnene, hvordan konflikterne kan tackles, så giver I jeres børn en god ballast med i rygsækken. Begge børn kræver hensyntagen og forståelse for netop deres temperament og psykiske ballast, frem til børnene er store nok til at klare de fleste konflikter selv (når det yngste barn er omkring 3-5 år).

Det er arbejdsomt, udgiftskrævende og en stor opgave med flere små børn i en familie. Og det er ikke noget, der slutter, når det yngste barn er 1/2 år. Der vil være perioder med syge børn, børn som er igennem svære udviklingsfaser og måske også syge voksne, kriser i familielivet - og her har familien behov for sammenhold. For nogle parforhold bliver det en belastning, der kan være med til at få forholdet mellem forældrene til at kuldsejle.

det er klogt at overveje:

  1. Om jeres forhold har styrke nok - og I har ressourcer - til børn med kort interval
  2. Hvordan jeres arbejdssituation ville se ud, hvis I fik et barn til SNART
  3. Kan I forvente udfordringer under graviditeten eller lige efter fødslen?
  4. Hvordan jeres barn/børn kunne tænkes at reagere
  5. Om jeres nære familie og venner ville være en støtte for jer
  6. Hvordan det på det lidt lange sigt ville være for jeres familie
  7. Hvilke alternativer ville der være - dem kan I jo frit tænke igennem.

Kilder: Sundhed.dk - patienthåndbogen: Perfekt aldersforskel. Publiceret 24.1.2011, Sundhedsplejersken.dk

 Få de seneste artikler direkte i din indbakke