Fagfolk efterlyser ensretning i behandling af depression

Borgere i region Syddanmark og Midtjylland har større risiko for at blive deprimerede end i resten af landet. Det kunne man i hvert fald foranlediges til at tro, hvis man ser de seneste tal for antallet af brugere af antidepressiv medicin. Men i virkeligheden er de udtryk for mangel på ensretning i behandlingen af patienterne, lyder det fra Lægeforeningen

Fagfolk efterlyser ensretning i behandling af depression

Hvis man bor i Midtjylland eller region Syddanmark og lider af en depression, er der stor sandsynlighed for, at man bliver behandlet med antidepressiv medicin for sin sygdom.

Det viser tal fra Lægemiddelstyrelsen, der tegner et billede af store regionale forskelle i antallet af personer, som anvender medicinen. Således er 92 ud af hver 1000 fynboer og 91 ud af hver 1000 midtjyde i behandling med antidepressiv medicin, mens det i hovedstaden kun er 73. Tallene er udtryk for, at der mangler ensretning i behandlingen af patienterne, vurderer Lægeforeningen.

Læs mere: Depression kan hænge sammen med infektion

Bør ikke være forskel på depressionsbehandling

”Der bør ikke være regionale forskelle på, hvordan vi behandler folks sygdomme. Og derfor vil vi meget gerne have nogle nationale kliniske retningslinier, så det bliver nogenlunde ens over hele landet. De redskaber, vi har i dag, er ikke noget, som lægerne kan arbejde efter,” siger Henrik Dibbern.

Han mener, at forskellene blandt andet skyldes, at der er forskellige traditioner for behandling alt efter, hvilken landsdel man befinder sig i.

”Hvis lægen er uddannet i et lægehus, hvor man er meget positiv over for medicinsk behandling mod depressioner, så vil han eller hun typisk videreføre den tradition. Er lægen derimod oplært et sted, hvor man har set mange bivirkninger, så har man måske en tendens til at forslå en anden behandling, som eksempelvis samtaleterapi. Derfor er det vigtigt at samle de forskellige kulturer og blive enige om et fælles sæt kliniske retningslinier,” siger han.

Kim Brøsen, der er professor på Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital med speciale i, hvordan medicin virker, er enig i, at der ikke bør være forskelle i et lille land som Danmark.
”Det er ikke sådan, så der er dobbelt så mange deprimerede i region Syddanmark end andre steder i landet. Efter min mening skyldes de store forskelle, at lægerne ikke er skarpe nok til at få stillet den rigtige diagnose eller vælge det rigtige lægemiddel til patienterne. Og det undergraver tilliden til, at det foregår på et videnskabeligt grundlag,” siger han.

Læs mere: For lidt søvn kan give unge depression

En drejebog i depression

Hos Sundhedsstyrelsen afviser man, at de regionale forskelle kan skyldes, at lægerne udskriver medicin på en for løs indikation.
”Vi ved ikke, om der er tale om under- eller overbehandling. Der kan være mange årsager til forskellene, og det er vanskeligt at komme med et enkelt bud. Det kan eksempelvis være, at adgangen til psykiatere er begrænset i et bestemt område af landet. Men vi vil selvfølgelig holde øje med udviklingen, nu vi er blevet gjort opmærksomme på forskellene,” siger Anne Mette Dons, chef for tilsyn og patientsikkerhed i Sundhedsstyrelsen.

Hun mener ikke, at tallene på nuværende tidspunkt er alarmerende nok til at ændre eksisterende materiale på området. Der findes nemlig allerede en række vejledninger udstukket af Sundhedsstyrelsen, som forklarer, hvordan lægerne skal behandle patienter med antidepressiv medicin. Hvis det står til lægerne, skal det eksisterende materiale dog være mere anvendeligt i praksis, så de i langt højere grad ved, hvad de skal stille op med folk, der lider af depression.

”Det er jo rigtig nok, at Sundhedsstyrelsen udstikker nogle regler for, hvad man må og ikke må, og at de informerer om de forskellige typer af medicin. Men nationale retningsliner, som vi opfatter det, skal fungere som en eller anden form for drejebog. Her skal man kunne læse om, hvilken behandling der er den bedste for patienterne, og hvordan man som læge så får iværksat den,” siger Henrik Dibbern, formand for Lægeforeningen.

Læs mere: D-vitamin godt mod depression

Nye regler på vej?

Selv om der ikke foreløbig er planer om at ændre de nuværende vejledninger for lægerne, ser det allerede nu ud til, at der er ved at ske ændringer på området, som måske vil reducere brugen af medicinen. I slutningen af oktober i år er retningslinierne for gravide, der tager antidepressive midler således blevet ændret på grund af en række alvorlige bivirkninger. Oven i det har to engelske forskere for nylig konkluderet, at nogle af de mest anvendte præparater mod depression hos ældre med demens, sertralin og mirtazapin, ikke er bedre end placebo og samtidig giver flere bivirkninger. Derfor vil Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) nu have lægerne til at genoverveje den antidepressive behandling af gruppen af patienter.

”Med det aktuelle studie kan der være god grund til at revurdere den antidepressive behandling hos demente ældre,” skriver IRF på deres hjemmeside. Præcist hvor mange patienter det drejer sig om, ved man ikke. Men ifølge IRF er omkring 40 procent af alle ældre plejehjemsbeboere i Danmark i fast behandling med antidepressiv medicin.
I det hele taget er der for mange danskerne, uanset unge eller gamle, der tager antidepressiv medicin, mener Henrik Dibbern fra Lægeforeningen.

”Jeg synes, vi er at kommet dertil, at vi har for mange mennesker i behandling. Det må være på tide, at finder ud af, om der er andre måder at løse problemerne på.
I 2010 tog 462.476 danskere antidepressiv medicin. Det svarer til, at 8,3 procent eller hver tolvte dansker tog antidepressiv medicin i 2010. Og udviklingen ser ikke ud til at stoppe. Alene fra 2009 til 2010 kom godt 26.000 flere danskere i behandling.

Kilde: Medstat.dk (Lægemiddelstyrelsen)Få de seneste artikler direkte i din indbakke