Gør dit lægebesøg vellykket

Føler du dig misforstået af din læge? Går du derfra med flere spørgsmål, end du kom med? En lægekonsultation er af begrænset varighed, så det gælder om at være godt forberedt. Her giver vi dig tips til, hvordan du får mest muligt ud af dit besøg hos lægen

Gør dit lægebesøg vellykket

Vi vil ofte gerne have en masse ud af lægebesøget. Måske har vi gået og grublet længe over vores helbred, og der er mange spørgsmål, der trænger sig på.

Det kan tænkes, at vi har flere ting, vi ønsker at tage op med lægen – vi har f.eks. bestilt tid, fordi vi vil undersøges for en alvorlig forkølelse, men så vil vi også lige benytte lejligheden til at få tjekket den mistænkelige skønhedsplet, vi har opdaget. Men når vi så bliver kaldt ind til lægen, får vi ikke stillet alle de spørgsmål, der optager os.

Vi kan føle os urolige eller pressede på tid, hvis lægen er forsinket, og venteværelset er fyldt med patienter. Og så kan det være svært at være fokuseret. Det kan også være svært at være helt åben over for en læge omkring det, der plager en, fordi man ikke føler sig helt tryg. Nogle gange kan vi næsten føle os mere forvirrede og mere syge efter lægebesøget end før. Men der er heldigvis meget, vi selv kan gøre for at få en god konsultation hos lægen.

Læs mere: Lægens ord ændrer virkning af medicinen

Forbered dig godt

Juliane Dinesen er praktiserende læge i Sønderborg og underviser nyuddannede læger i, hvordan de kommunikerer bedst muligt med deres patienter. Hun mener, at det er vigtigt, at læge og patient finder en fælles dagsorden, forstået på den måde, at der er overensstemmelse mellem på den ene side patientens forestillinger, bekymringer og forventninger og på den anden side lægens afklaring af symptomer, iværksættelse af undersøgelser og bestemmelse af diagnose.

"Selv om lægerne bliver undervist i at spørge ind til patienten, kan patienten også hjælpe lægen, så det bliver en god konsultation. Det er f.eks. af stor betydning, at patienten har gjort sig nogle overvejelser hjemmefra. Nogle gange har patienterne nemlig ikke gjort sig klart, hvad de ønsker, at lægen skal hjælpe dem med, og så er det svært for lægen at hjælpe. Tænk derfor på forhånd over, hvad du forventer af lægebesøget," siger Juliane Dinesen.

Det hænder, at man som patient bliver grebet af samtalen med lægen og glemmer, hvad det var, man ville spørge om, når man først sidder ved lægens bord, og derfor er det en god idé at skrive sine spørgsmål ned hjemmefra. Skriv også stikord om dine symptomer, hvad du får af medicin, eventuelle tidligere bivirkninger og andet, du tænker, der er vigtigt at vide. Hvis du har flere problemer, du ønsker at tale med lægen om, så sig det til lægesekretæren, når du bestiller tid, så hun kan booke en dobbelt tid eller flere tider. Hvis der ikke er afsat tid nok, bliver lægen nemlig presset, og så bliver behandlingen ikke optimal.

Tillid er vigtigt

Et godt lægebesøg bygger på tillid, og på at man føler sig tryg ved lægen. Hvis ikke man har tillid til sin læge, får man ikke givet lægen alle de oplysninger, han har brug for. Patienten er også nødt til at stole på lægen, både i forhold til den diagnose, han stiller, og når han kommer med forslag til videre behandling. Vælg derfor en læge, du føler dig tryg ved og har tillid til. Hos de fleste lægehuse kan man selv vælge den læge, man har bedst kemi med, med mindre man henvender sig om noget akut. Er det akut, er man nødt til at tage først ledige læge. Om man vælger at gå til den samme læge hver gang afhænger af, hvad man selv trives med.

"Det er ikke afgørende for, om lægebesøget bliver vellykket, at man har den samme læge hver gang. Dog kan det være en fordel, at lægen kender en, hvis man gennemgår et længerevarende forløb," mener Juliane Dinesen.

Hun anbefaler, at man i visse tilfælde tager en pårørende, som er inde i problematikken, med til lægen. Det er især vigtigt, hvis man har svært ved at få sagt, hvad det drejer sig om, eller man har alvorlige ting at tale om. Hvis man får en alvorlig diagnose, er det godt at have en pårørende med, der kan støtte en og lytte til, hvad lægen har at sige. Det kan nemlig være vanskeligt at tage imod en besked, hvis man fejler noget alvorligt, og så er det fint med et ekstra par ører, der kan hjælpe med at lytte og huske det sagte.

Læs mere: Unge kræftramte bliver ikke taget alvorligt hos lægen

Læs gerne på nettet

Hvis du har flere ting, du vil snakke med lægen om, så prioriter dem hjemmefra.

"Start med at nævne det, du selv anser for vigtigst og nævn så de øvrige problemer ganske kort uden at gå ind i dem. Så kan lægen vælge, hvad han anser for vigtigst den dag, hvis ikke der er afsat ekstra tid. Han kan så give dig en ny tid, hvis der er andet, der skal tages stilling til," siger Juliane Dinesen.

Selv om du har læst om dit helbredsproblem på nettet, før du kommer hos lægen, er det vigtigt også at være lydhør over for lægen. Fortæl ham, at du selv har læst om dit problem. Du må også gerne fortælle, hvad du tror, du fejler, men husk at nævne alle dine symptomer. For at undgå at blive misforstået eller ikke føle dig taget alvorligt, er det vigtigt, at du deler dine tanker og følelser omkring det, du selv tror, du fejler, med lægen, så han kan forklare dig, om du har den diagnose eller ej. Så undgår du også, at du selv sidder med en følelse af at fejle noget alvorligt, og lægen tænker, det er ikke så farligt. Det kan nage dig bagefter, hvis du ikke får vendt det med lægen. Når du forklarer lægen dine symptomer, vil han da også typisk spørge: 'Hvad har du selv gjort dig af forestillinger?'

"Hvis du stadig er bekymret, efter at du har været inde hos lægen, så opsøg ham igen, og sig at du fortsat er bekymret. Hvis det bunder i, at du mangler tillid til lægen, så bliver du nødt til at finde en anden læge," siger Juliane Dinesen.

Vær ærlig

Hvis lægen ikke får afdækket patientens bekymringer og forventninger, opstår der lettere misforståelser. Det kan ifølge Juliane Dinesen undgås, ved at man siger ligeud, hvad der bekymrer en – herunder ens værste frygt – og hvad man forventer af lægebesøget.

"Det er vigtigt at være ærlig – også hvis man ikke følger den behandling, som lægen har foreskrevet, for det er kun sig selv, man snyder. Hvis lægen er uvidende om, at man ikke har taget sin medicin og sætter nye undersøgelser i gang, kan det være svært for ham at forstå testresultaterne. Sig derfor til lægen, at du ikke har taget medicinen, eller at du ikke har tænkt dig at tage den, for så har lægen lettere ved at agere ud fra det. Det er jo i sidste ende patientens valg at tage medicin. Hvis man ikke vil tage medicinen, kan lægen lægge en anden plan, hvis det er muligt, eller fortælle om konsekvenserne af ikke at tage medicinen," siger Juliane Dinesen.

9 TIPS TIL ET GODT LÆGEBESØG

  1. Forbered dig før lægebesøget. Skriv eventuelt stikord om dit problem, hvor længe du har haft det, hvornår det startede, symptomer, allergier, mediciner, behandlinger, eventuelle rejser du har været på for nylig osv. Gør det så konkret som muligt. Skriv også dine bekymringer og forventninger ned.
  2. Hvis der er noget, du ikke forstår, når du er hos lægen, så spørg igen. Måske er det ikke faldet lægen ind, at du kan være bekymret, eller at der er noget, du ikke forstår. Tænk ikke at det er dumt at spørge, for det er vigtigt at få ting, der optager dig, afklaret, så du ikke går bekymret hjem. Ring når du kommer hjem, hvis du ikke fik spurgt, men stadig er i tvivl.
  3. Vælg en læge, du føler dig tryg ved.
  4. Hvis du søger information på nettet, så husk at fortælle din læge, hvad du selv tænker. Vær dog åben over for, at det kun er lægen, der kan stille din diagnose.
  5. Tag evt. en pårørende med, så I er to til at forstå, hvad lægen siger.
  6. Husk at lægerne uddannes i at blive dygtige til at kommunikere og forstå patientens perspektiv.
  7. Kom til tiden. Lægen kan være forsinket, men hvis patienten kommer for sent, så er det svært for lægen at give sig god tid, for så går det ud over de næste patienter.
  8. Vær ærlig. Der er ingen grund til at skjule noget for lægen, for han har tavshedspligt. Fortæl alt, der kan være relevant, for jo mere lægen ved, desto bedre.
  9. Har du flere ting, så rems dem kort op, så I sammen kan prioritere, hvad der er vigtigst. Hvis du har meget, du vil tale med lægen om, så book en dobbelt tid.

Få de seneste artikler direkte i din indbakke