Psykoterapeuten: Rum til at tænke efter

Psykoterapeuter beskæftiger sig stort set med de samme problemstillinger som psykologer, dog ikke sværere sindslidelser. En psykoterapeut vil normalt være uddannet inden for en særlig retning, for eksempel gestaltterapi, kognitiv-, psykodynamisk-, systemisk- eller kropsorienteret terapi.

Psykoterapeuten: Rum til at tænke efter

Forholdet mellem klient og psykoterapeut bygger først og fremmest på tillid, og på at terapeuten har en opmærksom og interesseret grundholdning, der gør, at det bliver naturligt at åbne op og fortælle om sig selv. Derfor er det mindst lige så vigtigt, at finde en terapeut du har tillid til, som at terapeuten arbejder inden for en speciel retning. Forholdet mellem dig og en terapeut eller psykolog vil være anderledes end de fleste andre relationer, du kender, fordi terapeutens rolle blandt andet består i, at skabe et rum hvor klienten kan reflektere og gå i dybden.

Psykoterapeuten giver dig tid til eftertanke

Når man f.eks. taler med en god ven om sine problemer, fokuserer man på problemet og udveksler synspunkter. Hvordan man motiveres til at træffe sine valg, tænker man sjældent over. Man hører på vennens råd og lytter måske til en anden ven, der råder en til det modsatte, og så er man sandsynligvis nået lige vidt. Anderledes er det med den terapeutiske relation. I praksis betyder det, at I skaber en sikker terapeutisk relation, hvor du får mulighed for at modnes i din beslutningsevne i stedet for at føle, at du hurtigt skal handle dig til en løsning.
”Ofte kan en personlig krise, hvor man begynder i et terapiforløb blive starten på en langvarig ændring af måden, man lever sit liv på.” fortæller psykoterapeut Erik Wasli.

Motivet til at søge hjælp hos en psykoterapeut kan være en oplevelse af meningsløshed eller et ønske om at arbejde med sig selv. Andre årsager kan være depressive tilstande, sorg, angst, tanker, der kører i ring og lignende. Ud over selve samtalen giver mange terapeuter klienten hjemmeopgaver, som han eller hun skal arbejde med mellem sessionerne. F.eks. føre dagbog over bestemte symptomer eller afprøve ændringer i sin sædvanlige adfærd.

Hvor længe?

Almindeligvis seks til ti sessioner. Længden af forløbet afhænger af, hvor svære problemstillinger man arbejder med, og spændviden er stor fra to til tre sessioner ved et mindre problem til forløb af flere års varighed.

Fakta om psykoterapeut

Psykoterapeut er en ubeskyttet titel i Danmark, så alle kan i princippet kalde sig terapeut. Derfor er det vigtig, at du undersøger, hvilken faglig baggrund din terapeut har.

Hvis psykoterapeuten er medlem af Dansk Psykoterapeut forening (MPF), har han eller hun en af foreningens godkendt psykoterapeutisk videreuddannelse på mindst fire år med egen terapi, teori og supervision samt mindst to års fuldtids klinisk erfaring som psykoterapeut bag sig.

Dansk Psykoterapeut forening består af cirka 1600 psykoterapeuter, som laver psykoterapi, parterapi, gruppeterapi og familieterapi.

 

Læs mere på psykoterapeutforeningen.dk

 Få de seneste artikler direkte i din indbakke