Hold øje med dit helbred, mand!

Selv om mænd oftere rammes af alvorlig sygdom og dør tidligere end kvinder, er mændene mindre optaget af deres helbred. En stribe arrangementer landet over forsøger at øge deres interesse for egen sundhed i forbindelse med Men's Health Week i juni.

Hold øje med dit helbred, mand!

De mænd, der skal af med et læs affald på en genbrugsplads i uge 24, vil ikke alene få tømt trailer og bagagerum - de vil mange stedet også få tilbudt et hurtigt sundhedstjek i en parkeret sundhedsbus.

"Det er et af de tilbud, som mange kommuner har på programmet. For der kommer mange mænd på genbrugsstationer, og mange siger ja tak, når de kan komme til med det samme, og der er ikke er noget besvær forbundet med det," fortæller Svend Aage Madsen.

Han er chefpsykolog på Rigshospitalet og desuden formand for Selskab for Mænds Sundhed, som sammen med 52 kommuner og 18 forskellige organisationer står bag kampagneugen Men's Health Week. Den kører i år for 10. gang og har temaet 'Mænds sundhed i hverdagen'. Og den er der god brug for at zoome ind på, siger formanden:

"Der skal gøres noget særligt for mændene, for de har større forekomst end kvinder af alle alvorlige sygdomme – og mændene dør oftere og tidligere af dem. Det skyldes blandt andet, at de er for længe om at gå til læge. Og når de endelig kommer i behandlingsforløb, er de ikke så gode til at følge dem som kvinder. Det ser man blandt andet tydeligt hos sukkersygepatienter, hvis helbred er meget afhængigt af behandling og rigtig livsstil; mænd med sukkersyge har dobbelt så stor dødelighed som kvinder."

Læs mere: Mand: Tjek dig selv 

Mænd overvurderer sit helbred

Mændene er ikke ligeglade med deres helbred, men de bekymrer sig ikke så meget om det som kvinder, forklarer Svend Aage Madsen – og mændene overvurderer også deres eget helbred:

"Hvis man inden et sundhedstjek beder mænd gætte på resultatet, er de meget optimistiske på egne vegne og tror, at det står bedre til, end det faktisk gør. Set over et livsforløb synes mænd generelt også, at de har det meget godt det meste af tiden – meget længere tid end kvinderne synes – det er først tæt på døden, at mændene ikke er helt så tilfredse. Det er da en dejlig positiv tilgang til livet, men mændene dør som fluer, mens kvindernes utilfredshed til gengæld får dem til at gøre noget ved helbredet i tide."

Det er ikke ligetil at få mændene til at rette større opmærksomhed mod deres helbred, for deres tilgang til egen sundhed er dybt forankret i blandt andet kultur og kønsroller – mænd er ikke til at gå rundt og føle efter, hvordan de har det:

"Mænd har været længe om at udvikle sig til det, de er i dag, og det kan man ikke ændre på et øjeblik. Men i løbet af de ti år, vi har kørt kampagnen, er mænd og helbred for alvor kommet på dagsordenen. Tidligere var der ingen, der talte specifikt om mænds sundhed, men nu har eksempelvis en organisation som Kræftens Bekæmpelse også særlige kampagner for mænd. Vi er nået så langt, at der for første gang er udkommet en EU-rapport om mænds sygdomme på tværs af landene, og at Sundhedsstyrelsen er kommet med en rapport om danske mænds sundhedstilstand," siger Svend Aage Madsen, der har medvirket til begge rapporter.

Han glæder sig også over, at der i kampagneugen - som led i det danske EU-formandskab - for første gang holdes en international konference 'Køn og sundhed gennem livet' på Rigshospitalet. Det er desuden vedtaget, at det fremover skal være en tradition, at der holdes en konference om mænds sundhed i formandslandet.

Læs mere: Unge mænds sundhed 

Ud til mændene

Noget af det, der går igen, når sundhed og mænd er på dagsordenen, er, hvordan sundhedsvæsenet skal bære sig ad med at få tag i mændene. Man ved fra spørgeundersøgelser, hvad det er, der i første omgang afholder mændene fra at opsøge lægen:

"Når man spørger mændene, er det et gennemgående træk, at de ikke gider besværet med at få en aftale hos lægen. Mændene vil ikke opholde sig ved deres helbred, de vil have en hurtig afklaring og videre med noget andet. Derfor er en af vejene frem at koble helbred og arbejdsplads, som det også sker mange steder efterhånden. Når der er tilbud om sundhedstjek på arbejdspladserne, er det let og tilgængeligt, og samtidig bliver det noget, man gør sammen med kollegerne. Det fungerer rigtig godt mange steder," konstaterer Svend Aage Madsen, der selv i øjeblikket følger et succesfuldt forløb med sundhedstjek på en mandsdomineret arbejdsplads; et stort autoværksted med 60 mekanikere.

Flere af arrangementerne i Men's Health Week spiller på koblingen bil og helbred. Blandt andet lyder en opfordring fra Faaborg-Midtfyn: 'Mand, du kender bilens dæktryk – Kender du dit blodtryk?' Et andet tilbud, der taler til det traditionelt maskuline, er fodboldfitness i Aalborg, ligesom der er cykelløb i Roskilde. Men der er også arrangementer, der henvender sig mere til de nyere sider af maskuliniteten, f.eks. i form af 'Fars køkkenskole' i Aarhus, hvor mænd sammen med deres børn kan lære at lave sund mad - naturligvis i udgaver, som mænd kan lide.

Læs mere: Hvorfor bliver mænd hyppigere syge end kvinder 

Fædre til børnelæge

Netop det faktum, at yngre mænd er mere involveret i deres børns opvækst end tidligere, kan være med til at fremme mændenes helbred, fortæller Svend Aage Madsen:

"Når mænd engagerer sig i forældreskabet, bliver de generelt mere opmærksomme på sundhed. Og de kommer oftere til lægen, fordi de alligevel skal derhen med barnet. Det kender vi fra kvinderne - de har lige et tillægsspørgsmål, der handler om dem selv, og det samme sker nu for mændene."

Mænd, der er så unge, at de færreste er blevet fædre endnu, viser også en begyndende tendens til at opsøge lægen oftere, siger formanden:

"Jeg har set tal fra Statens Institut for Folkesundhed, der peger i retning af, at helt unge mænd under 25 år er begyndt at gå oftere til læge. Det skal ses over mange år, før man kan aflæse en egentlig tendens, men noget kunne tyde på, at der er en ændring undervejs i mændenes holdning til det at gå til læge. Hvis det holder stik, vil det selvfølgelig være en meget glædelig udvikling."

mænd og deres helbred

Mænd dør tidligere

Mellem 2.500 og 3.000 flere mænd end kvinder dør årligt før deres 65 års dag. Mændenes helbred og dødelighed har naturligvis betydning for dem selv og deres familier, men også for samfundet – hvis mænds overlevelse blev på niveau med kvinders, ville der på ti år være op mod 30.000 flere mænd i den arbejdsdygtige alder.

 

Udsatte mænd

  • Mere end dobbelt så mange mænd som kvinder dør af ulykker.
  • Mænd er ofre for 95 procent af alle arbejdsulykker med dødelig udgang.
  • For hver 100 kvinder, der dør af kræft, dør over 140 mænd af sygdommen.
  • For hver 100 kvinder, der dør af hjertekarsygdomme, dør mere end 150 mænd.
  • Dobbelt så mange mænd som kvinder i den arbejdsdygtige alder dør af diabetes.
  • Tre gange så mange mænd som kvinder begår selvmord.

 

 

Et sundhedsvæsen også til mænd

Hvis mænds helbred og levetid skal nærme sig kvinders, skal mænd ændre livsstil og risikoadfærd og have tilbud fra sundhedsvæsnet, som er rettet specielt mod dem. Mændene skal mødes, hvor de er, blandt andet på arbejdspladser og i lokalområderne, hvor der skal være let adgang til information og helbredstjek. Desuden er der brug for en sundhedspolitik for mænd - både for hele landet og i kommunerne, mener Selskab for Mænds Sundhed.

 

Kilder: Selskab for Mænds Sundhed, Men's Health Week

 

Men's Health Week foregår i uge 24 – arrangementerne samles i en oversigt på Sundmand.dk, men der kan være lokale arrangementer ud over de omtalte.Få de seneste artikler direkte i din indbakke