Hvad siger børnene om indeklima

Caroline bliver spurgt, hvad hun gør, når hun synes, der er meget larm i børnehaven. Hun svarer: "Så kan man lege et andet sted, hvor der er en dør måske, som man kan lukke." Intervieweren spørger: "Er der mulighed for at man kan gøre det?" Cecilie supplerer Caroline: "Ja, i depotet."

Hvad siger børnene om indeklima

Caroline bliver spurgt, hvad hun gør, når hun synes, der er meget larm i børnehaven. Hun svarer: "Så kan man lege et andet sted, hvor der er en dør måske, som man kan lukke." Intervieweren spørger: "Er der mulighed for at man kan gøre det?" Cecilie supplerer Caroline: "Ja, i depotet."

Indeklima i børnehaven

1.143 børnehavebørn i 5-6 års alderen har netop deltaget i Børnerådets Minibørnepanel – en undersøgelse om indemiljø i børneperspektiv.

Her svarer de fleste, at de er glade for deres indemiljø i børnehaven. Men det er dog langt fra alle børn, der synes, det er en fornøjelse at gå i børnehave. En del børn klager over larm og støj, manglende fred og ro, snavs og lugt og uhumske toiletter.

Ting der forstyrrede i dagligdagen, og som børnene godt kunne tænke sig var anderledes. Herunder er nogle af de emner, der blev spurgt til.

Læs mere: Styrk kammeratskabet i børnehaven

Støj?

Næsten halvdelen (41 procent) synes, at der er for meget larm og støj i børnehaven, 22 procent synes, kun det er nogle gange, og 37 procent svarer nej til spørgsmålet. De fleste børn mener, at larmen stammer fra børnene selv. Det forsøger man at gøre noget ved, for det fremgår også af et andet af børnenes svar, at 52 procent af de voksne taler med børnene om, hvordan der kan blive mindre larm.

Passende temperatur?

28 procent af børnene synes, der er for varmt, og 12 procent synes, der er for koldt i børnehaven. Og børnenes muligheder for et regulere deres temperatur er at tage tøjet af, hvis de har det for varmt (det kan 43 procent gøre). Få af børnene (under 10 procent) må åbne eller lukke for vinduerne.

Læs mere: Vi vil bo sundere 

Snavs og lugt?

Næsten hvert femte barn synes, der er beskidt i børnehaven. Eksemplerne er madrester på gulvet, når de har spist, sand på gange og toiletter samt garderober, der lugter grimt. Det fremhæves i rapporten, at der er mange funktioner i det samme rum (at børnene spiser og leger det samme sted eksempelvis).

Lysforhold?

Hvert fjerde barn synes, der er for meget lys i børnehaven, og hvert femte barn synes, der er for lidt lys. Nogle børn peger på, at der er for lidt lys i garderoben, når man skal finde sit tøj. Og netop funktionen af lys, at man kan få lys eller undgå lys, hvis der er behov for det, er vigtigt for børnene. Så børnene ønsker sig forskelligt slags lys, børnene kan benytte sig af.

Toiletterne?

61 procent af børnene kan ikke lide at gå på toilettet, når der er andre børn til stede, og for 29 procent betyder det ikke noget, om der er andre børn, mens de er på toilettet. Esther siger om det: "For hvis man ikke kan lide det, og ikke tør sige 'hold op', så kan det være, at man bliver ked af det."

Læs mere: Stearinlys og stegeos truer din sundhed

Undersøgelsen viser også, at de børn der ikke bryder sig om at gå i børnehave oftere havde svaret negativt på forholdene om deres indemiljø, end børn der var glade for at være i børnehave.

Bygningers fysiske miljø har betydning for vores trivsel og velbefindende. Indeklimaet påvirker blandt andet koncentrations- og arbejdsevnen. På arbejdspladser for voksne skal APV (ArbejdsPladsmiljøVurdering) indgå i arbejdet med at sikre et godt miljø. Men for børn er kravet, at det skal indgå i de såkaldt pædagogiske lærerplaner, hvordan arbejdet med et godt miljø for børnene bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Arbejdsmiljøloven er ikke for børn.

HVAD KAN DU SOM FORÆLDER GØRE?

  • Du kan se, hvad du selv synes om larm, lugte, toiletforhold, lys og temperatur
  • Du kan tale med dit barn om, hvordan det oplever de forskellige ting
  • Du kan komme med forslag om de forhold, dit barn eller du synes med fordel kan ændres i dagligdagen
  • Du kan foreslå at mere gennemgribende temaer kommer ind i børnehavens pædagogiske lærerplaner.

 Få de seneste artikler direkte i din indbakke