Københavnere har rekord i aborter

Folk i hovedstaden får foretaget langt flere aborter end i resten af landet, viser tal fra Sex og Samfund. Myndighederne vil gerne nedbringe antallet, men det har vist sig at være noget nær en umulig opgave

Københavnere har rekord i aborter

Det går vildt for sig under lagnerne i storbyen, men nogle gange også lidt for vildt. Således fik 6.489 københavnske kvinder foretaget en abort i 2010, mens det kun var 1404 fostre, der blev fjernet i Nordjylland. Der er dog en helt naturlig forklaring på, hvorfor københavnerne har flest ups'ere. I forhold til resten af landet har de nemlig flere 'one night stands', og mange dyrker det pulserende natteliv, alt i mens de har travlt med uddannelse og karriere frem for villa, vovse og Volvo.

"I storbyerne, og især i København, bor der mange unge, som ikke har tid eller resurser til at få børn, hvorimod mange, som bor på landet, er etablerede med familie og derved ikke i lige så høj grad får aborter. Hvis der er en ophobning af de grupper, som man ved har en øget aborthyppighed og har mindre stabile familieforhold, er det klart, at der vil være flere aborter i hovedstaden," siger sociolog og professor ved Aalborg Universitet, Lisbeth B. Knudsen, som har foretaget en række sociologiske undersøgelser blandt abortsøgende kvinder.

Læs mere: Gravide skal have uafhængig rådgivning om abort

Unge ved ikke nok

København er ellers et af de få steder i landet, som har en præventions- og rådgivningsklinik, hvor de unge kan søge råd og vejledning om blandt andet sikker sex. Klinikken har ind til for ganske nylig ændret fokus i rådgivningen, da en undersøgelse fra 2009 blandt abortsøgende kvinder under 25 år viste, at de unge ikke vidste nok om brugen af prævention. Således var en af de hyppigste begrundelser for ikke at anvende prævention, at pigerne ikke mente, at de kunne blive gravide eller ikke tænkte over det.

"Tidligere fokuserede vi meget på, hvad man bruger af prævention for ikke at blive gravid, men nu taler vi i højere grad med de unge om, at de altså kan blive gravide, når de dyrker sex. Det var lidt en øjenåbner for os, at det var dér, vi skulle starte," siger speciallæge i gynækologi Charlotte Wilken-Jensen, der er leder af Sex & Samfunds præventions- og rådgivningsklinik i København.

Læs mere: Klumme: Abort eller ej?

Usikker sex er dyrt

Københavnernes vilde sexliv, der udmunder i et højere abortantal end i resten af landet, er dog ikke noget, som eksperterne vil vurdere til at være i farezonen.

"Det er meget komplekst at sige, hvornår noget er for højt. Det bedste ville da helt klart være, hvis det slet ikke forekom, og at ingen var nødsaget til at gå igennem sådan et forløb. Men vi må gå ud fra, at dem, der har truffet valget, har vurderet deres situation grundigt," siger sociolog og professor ved Aalborg Universitet, Lisbeth B. Knudsen.

Selv om eksperterne er tilbageholdne med at vurdere, om de københavnske kvinders udskejelser i soveværelset udmunder i for høje aborttal, arbejder myndighederne alligevel hele tiden på at nedbringe det samlede antal aborter i Danmark. Hvert år koster behandlingen af uønskede graviditeter og sexsygdomme nemlig det danske samfund 286 millioner skatteborgerbetalte kroner, skriver Sex og Samfund på deres hjemmeside.

Uændret aborttal

Det samlede antal aborter foretaget i Danmark er hverken faldet eller steget dramatisk over de sidste ti år. Således har abortkvotienten ligget mellem 12 og 13 aborter pr 1000 kvinde i alderen 15-49 år siden 2002. Så har indsatsen med diverse oplysningskampagner overhovedet virket, kunne man fristes til at spørge?

"Det er rigtigt, at tallene ikke er faldet. Det er også det, der frustrerer os nogle gange. Vi ville rigtig gerne have halveret tallene, men lige nu må vi glæde os over, at kvotienten ikke er stigende. Vi er hele tiden opmærksomme på, hvordan vi agerer, så vi ikke får en stigning. Desværre bliver der ofte skrevet grimt om p-piller i pressen, og det gør det svært at få de unge piger til at tage dem," siger speciallæge Charlotte Wilken-Jensen fra Sex og Samfund.

Læs mere: Unge mødre skal være sunde mødre

For sent at fortryde

Ser man på salget af fortrydelsespiller, er det også københavnerne, der gør sig mest bemærket. I 2010 blev der solgt 42.737 pakninger, mens der kun blev langet 8.734 pakninger over disken i Nordjylland. Ifølge speciallæge Charlotte Wilken-Jensen har salget dog ingen betydning for, hvor mange aborter der bliver foretaget i hovedstaden.

"Man har intet sted i verden kunne påvise sammenhængen mellem salget af nødprævention og antallet af aborter. Men det er klart, at havde vi ikke haft fortrydelsespillerne, så havde vi formentlig set endnu flere aborter," siger hun.

Det høje salg af nødprævention er udtryk for, at de unge ikke ved nok om brugen af kondomer, p-piller eller i det hele taget, hvordan de skal beskytte sig.

Mere seksualundervisning

"Det er trist, at fortrydelsespiller bliver anvendt i så stort et omfang, for det tyder på, at der ikke bliver brugt rigtig prævention. Der skal der gøres mere ud af at informere de unge om, hvilke præventionsformer der findes," siger sexolog Vivi Hollænder. De unge selv efterlyser da også at blive klogere på lagengymnastik og de dertilhørende beskyttelsesmuligheder. I en kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark fra oktober 2011 siger 25 procent af de adspurgte elever, at de mangler viden om graviditet og abort. I rapporten fremgår det desuden, at undervisningstilbud til unge efter folkeskolen har været underprioriteret i Danmark. Derfor anbefaler Sex og Samfund, at emnet gøres obligatorisk på ungdomsuddannelserne, så de unge fremover er sikret seksualundervisning omkring de 16 år, når de har deres seksuelle debut. På den måde håber organisationen, at man kan nedbringe antallet af aborter yderligere, både i hovedstaden og på landsplan.

ABORTER OG SEKSUALUNDERVISNINg

  • Næsten halvdelen af de 20-24-årige unge mænd og en tredjedel af de jævnaldrende kvinder anvender ikke konsekvent beskyttelse, når de har sex med en ny partner. Det viser en undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af aborter blandt kvinder under 25 år fra 2009.
  • I en kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark fra oktober 2011 giver kun hver tiende elev udtryk for, at de har modtaget seksualundervisning. Undervisningen er ikke obligatorisk.
  • De 20-24-årige er fortsat de hyppigste gæster hos abortlægerne. Sidste år var der 25,6 aborter for hver 1.000 kvinde, hvilket er to mere end i 2007. Antallet af provokerede aborter for 15-19-årige er for første gang i mange år faldet. Abortkvotienten var 16,9 pr 1.000 kvinde i 2007 - og 15 i 2010.
  • I Danmark foretages der cirka 16.000 aborter årligt.

Kilde: Sex & Samfund

 Få de seneste artikler direkte i din indbakke