Og hvordan har vi det så i dag?

Langt op i 1950'erne var det kun de mest progressive læger, der talte direkte til patienterne under stuegang. De syge skulle have ro, mente man. I dag er helbredelsestiden decimeret, mange lidelser behandles ambulant og stuegangen er under forvandling

Og hvordan har vi det så i dag?

"Du kan se her: Din blodprocent var nede på noget nær det halve..."

Overlæge og kardiolog Ole Nyvad peger op på væggen bag sig, hvor Poul Alfred Poulsens elektroniske patientjournal toner frem på en 42 tommer Sony fladskærm.

Patienten kan godt se alvoren. Er allerede holdt op med at ryge, forklarer han. En oplysning, der tydeligt glæder overlægen.

"Skal vi så ikke sige, at vi giver dig noget blod, du kvitter tobakken, for den er skidt for dine lunger, dine blodkar og dit hjerte..."

Efter en kort snak om rygestop og mulighederne for at blive udskrevet i morgen, er seancen forbi:

"Hævelsen i benene skal gås væk," siger overlægen, mens de trykker hånd til afsked.

Det seneste års tid er stuegangen på Kolding Sygehus blevet afviklet som egentlige lægekonsultationer. Patienterne bestiller tid til en snak i enrum med en læge og en sygeplejerske. Og undervejs kan de følge med i deres elektroniske journal. Lignende systemer afprøves i disse år på flere sygehuse. Både patienterne og personalet har nemlig i flere år efterlyst en mindre tidsrøvende, mere patientinddragende og privat form for stuegang.

Og på Kolding Sygehus tyder patienttilfredshedsmålingerne nu på, at konsultationsstuegang i hvert fald her er svaret.

Læs mere: Brystkirurgiens historie: Fra bivoks og glaskugler til implantater

Kostede 15 kroner

Siden hjertemedicinsk afdeling indrettede det i øvrigt beskedne konsultationslokale, der indtil videre har kostet 15 kroner fra kaffekassen til at beklæde et rundt metalbord med selvklæbende film, er patienternes tilfredshed med stuegang øget fra 69 til 100 procent. Patienterne føler sig bedre informeret og oplever, at personalet har bedre tid. Og det er der faktisk opgørelser, viser de nyeste opgørelser. Hvor alle oprindelig regnede med, at patienterne ville blive mere snaksalige af at komme i enrum med en læge og en sygeplejerske, har konsultationsstuegangen vist sig at spare kostbare arbejdstimer og tage toppen af hverdagens stress.

Stuegang haderslevHvorfor har vi ikke gjort det her for længe siden, spørger man nu på hjertemedicins afdeling sig selv og hinanden.

Et levn fra gamle dage

Det er der uden tvivl flere udmærkede grunde til, bemærker Inger-Marie Børgesen, etnolog og museumsleder fra Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding. I dag gør man meget for at aktivere og involvere patienter - forebygge og helbrede. For hundrede år siden så verden anderledes ud, og idealerne for god hospitalsbehandling var på nogle områder de stik modsatte:

"At få lov at ligge fredeligt og roligt og komme sig i en varm sygeseng var et privilegium for de fleste mennesker langt op i 1900-tallet. Tjenestefolk og arbejdere knoklede hver dag for at overleve. De havde ikke råd til sygedage. Arbejdede man ikke, risikerede man at miste alt. Også sin seng. Samtidig fandtes der ikke ret mange diagnoser, undersøgelser og behandlingsmuligheder. Kroppen måtte klare det meste selv, og personalets opgave var at støtte processen ved at skabe ro og tage ansvaret og bekymringerne på sig," forklarer hun.

Når overlægen til stuegang spurgte oversygeplejersken 'hvordan har vi det så her i dag' og oversygeplejersken svarede på vegne af patienten, skyldtes det med andre ord ikke ringeagt, men omsorg for den syge.

Patienten skulle ikke bekymre sig

Ligesom det skulle indgyde ro og tillid, når personalet til stuegang i 1930'erne med nærmest militær disciplin marcherede ind med overlægen forrest, derefter den unge lægekandidat, oversygeplejersken, sygeplejersken og til sidst sygeplejeeleven. Alle i uniform. Alle med en skarpt defineret opgave.

"Man gik fra seng til seng og talte ikke direkte til patienterne, for de skulle ikke bekymre sig, men komme sig. I dag er fokus på mange områder modsat. Nu gælder det om at få patienterne op og i gang hurtigst muligt, fordi det har vist sig at være sundest for patienterne i dag. Infektioner kan behandles med penicillin, smerter kan dulmes og lidelser, der engang var livstruende, kan i dag behandles ambulant. Men stuegang er stadig en fast rutine, der skal sikre kommunikationen og underbygge tilliden mellem sundhedsvæsnet og patienten," siger Inger-Marie Børgesen.

Den strenge disciplin er nu mest noget, man fortæller anekdoter om i sygehusenes kantiner.

I 1960'erne gjorde sygeplejerskerne op med 'kaldet'. De ville have lov til at gifte sig og fortsætte med at arbejde alligevel. I 1970'erne ville de ikke længere holde overlægens frakke og i 1980'erne holdt man helt op med at være Des til stuegang. I dag er det en forholdsvis uformel rundtur, der først og fremmest skal sikre, at alle får besked om nye beslutninger og resultater og indvie fremtidens overlæger og sygeplejersker i hverdagens praksis.

Læs mere: Da lægen var farligere end sygdommen

Alene med lægen, tak

Netop undervisningsformålet er faktisk det svage punkt i det moderne stuegangssystem på Kolding Sygehus, hjertemedicinsk afdeling. Hvis der skal være studerende til stede ved den nye konsultationsstuegang, vil det sandsynligvis virke dæmpende på patienttilfredsheden, forudser specialeansvarlig sygeplejerske Lene Pilegaard

"En af kvaliteterne er jo netop, at døren er lukket, og patienten er i enrum med bare to af os. Det oplever de fleste som langt mere respektfuldt end en traditionel stuegang, hvor de andre patienter på stuen kan lytte med og blande sig, hvor vi måske dukker op fem-seks mand høj, mens en patient f.eks. er på bækken, og hvor døren står åben, så personale kan gå til og fra med prøver og beskeder. Det, at vi har fået skabt ro om stuegangen, får tydeligvis patienterne til at opleve, at vi tager dem alvorligt."

stuegang Hilleroed

Der er selvfølgelig visse fordele ved, at patienterne - direkte eller indirekte - fungerer som sandhedsvidner for hinanden, når stuegangen kommer forbi, erkender man i Kolding. At glemme, man er faldet ud af sengen eller ryge i smug er svært på en seksmandsstue. Men det er også intimiderende, når andre blander sig i en samtale, der under andre omstændigheder ville foregå i fortrolighed.

"Nogle typer hjertemedicin kan eksempelvis give potensproblemer. Spørgsmålet er så bare, om patienten har lyst til at fortælle om det i seks-tolv menneskers påhør. Der kan samtidig være en vis hakkeorden på sådan en sygestue, og det skaber altså ikke de bedste vilkår for kommunikationen," påpeger overlæge Ole Nyvad.

Han glæder sig også over at slippe for de mange ufrivillige pauser, der hører med til en normal stuegang anno 2011. Pauser, der opstår, fordi der lige mangler et prøvesvar. Pauser, der opstår, når en kollega stikker hovedet ind for at give en besked. Pauser, der går med at vente på kolleger eller patienter, der lige skal ordne det ene eller det andet. Og så synes han, det er blevet lettere at vurdere patenterne, nu hvor de kommer gående til ham i stedet for at ligge passivt i en sygeseng. De patienter, der ikke er i stand til at sidde i en kørestol og komme til ham, går han selvfølgelig stadig rundt til. Men det er et fåtal.

På Kolding Sygehus bliver konsultationsstuegang nu fast praksis på de fleste afdelinger. En fladskærm, et tomt lokale og et rundt mødebord er trods alt billigt sluppet for tilfredse patienter og sparede ressourcer i en presset sektor.Få de seneste artikler direkte i din indbakke