Patienter kan også hjælpe med sikkerheden

Sundhedspersonalet kan lære af de fejl, som patienter kommer ud for

Patienter kan også hjælpe med sikkerheden

Nu har patienterne og pårørende også mulighed for at rapportere om de fejl, de må opleve i sundhedsvæsnet, og dermed være med til at øge sikkerheden for dem selv og andre patienter. Siden 2004 har sygehusene haft pligt til selv at rapportere de utilsigtede hændelser, og for at år siden blev det også en pligt for lægepraksis, klinikker, apotekere og den kommunale sundhedssektor.

En utilsigtet hændelse er en skade, der kan blive påført en patient, når han eller hun er i kontakt med sundhedsvæsenet, og som ikke har noget at gøre med den sygdom, der behandles for. Det kan være at få en infektion eller at få forkert medicin. Det kan også være mere alvorlige hændelser, eksempelvis hvis en patient får den forkerte blodtype i forbindelse med en behandling.

Læs mere: Vil du ha indflydelse som patient eller pårørende

Ingen straf

Ingen går på arbejde med den hensigt at gøre skade, og derfor er det heller ikke meningen, at rapporteringen om de utilsigtede fejl skal hænge sundhedspersonalet ud. Systemet er ikke-sanktionerende. Det betyder, at de personer, der nævnes i en rapportering, som følge af rapporteringen, ikke kan straffes eller på anden måde underkastes disciplinære undersøgelser eller lignende. Det primære formål med at rapportere utilsigtede hændelser er at lære fra dem. Derfor har man brug for så mange oplysninger som muligt om, hvad der går galt for at undgå, at de samme hændelser sker igen og igen.

Den nye mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser ændrer ikke på patienternes klagemuligheder.

SÅDAN RAPPORTERER DU EN UTILSIGTET HÆNDELSe

  • Rapportering kan ske på to måder: Enten elektronisk via Dansk Patientsikkerhedsdatabase: www.dpsd.dk eller på papir. En papirformular ligger også klar på www.dpsd.dk
  • Patientombuddet har udviklet skemaer til rapportering specifikt til henholdsvis patienter og til pårørende. Læs mere på deres hjemmeside www.patientombuddet.dk
  • Hvis en patient rapporterer en utilsigtet hændelse, er det ikke det samme som at indgive en klage over den behandling, patienten har modtaget.

Læs mere: Regioner rykker på patientsikkerhedFå de seneste artikler direkte i din indbakke