Samarbejde gør din medicin mere sikker

I Nordjylland samarbejder det lokale apoteket med hospital, læger og hjemmepleje om at gøre borgernes behandling og medicinindtag mere sikkert

Samarbejde gør din medicin mere sikker

Lad os kalde hende fru Jensen. Den dag fru Jensen blev udskrevet fra hospitalet til sin egen ældrebolig, havde hun fået en recept med fra hospitalet med besked om en ny type medicin. Recepten skulle fru Jensen give til den sygeplejerske, som sørgede for hendes medicin. Men da fru Jensen nåede hjem røg sedlen i skyndingen blot ind på hylden med alverdens andre papirer – og den ældre kvinde glemte snart alt om den. Da sygeplejersken nogle dage senere kom på besøg, anede hun derfor intet om, at fru Jensen havde fået udskrevet ny medicin på hospitalet.

Og i kommunens administration, som også havde modtaget en besked fra sygehuset om fru Jensens indlæggelse og udskrivning, var det ikke klart, at der var vigtige ændringer i behandlingen. Informationen om medicinændring gik derfor tabt i kommunikationen mellem sygehus og kommune. Der gik således en hel måned, før fejlen blev opdaget, og fru Jensen fik den nye medicin.

Læs mere: Apoteket passer på dig

Dødsens alvorligt

Men i Frederikshavn Kommune vil man gøre alt for, at den slags hændelser ikke kommer til at ske igen, fortæller Preben Smed Jeppesen, der driver apotek i Sæby syd for Frederikshavn.

Her har man nemlig oprettet en såkaldt UTH-klinik, hvor apotek, læger, sygehus og hjemmesygeplejersker – alle de instanser, der har med borgernes behandling og medicin at gøre, mødes og følger op på det, der kaldes utilsigtede hændelser (UTH) – så man kan forhindre en gentagelse. Hændelserne er rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase og har til formål at lære af det der er sket – og forebygge at det sker igen.

For konsekvenserne af de utilsigtede hændelser kan med Preben Smed Jeppesens ord være alt lige fra 'ganske ubetydelige' til 'dødsens alvorlige', hvis patienten for eksempel ikke får sin livsnødvendige medicin.

Hver fjerde uge mødes apotekeren fra Sæby med de andre deltagere og gennemgår aktuelle sager, hvor borgernes behandling eller medicinering på en eller anden måde er gået galt.

Oftest er det ifølge Preben Smed Jeppesen i overgangen fra én sektor til en anden – for eksempel når en borger bliver udskrevet fra hospitalet efter at lægen på hospitalet har ændret på personens medicinering.

"I kampens hede går der typisk nogle dage eller længere tid, før der kommer en udskrivningsseddel fra sygehuset til den praktiserende læge. Og hvis patienten har ringet til sin praktiserende læge, inden brevet med udskrivningssedlen er landet på lægens bord, så får lægen måske ikke lige opdaget, at der er noget andet, hun ikke skal have,"" forklarer Preben Smed Jeppesen.

En anden utilsigtet hændelse kan ifølge apotekeren være, hvis én læge udskriver et lægemiddel, som giver en skadelig effekt, hvis det tages sammen med et af de lægemidler, som patienten i forvejen tager.

Læs mere: Opbevarer du medicinen rigtigt?

Eksperter i lægemidler

Apoteket er en vigtig del af den kæde, som skal sikre, at der ikke opstår den slags utilsigtede hændelser – fordi det er her, alt medicin udleveres, uanset om det er den praktiserende læge, en speciallæge eller lægen på hospitalet, der har udskrevet den. Apotekets personale er nemlig eksperter i lægemidler.

"Vi er opmærksomme på, om de forskellige lægemidler kan fungere sammen; hvad indeholder de forskellige præparater? Er det nogle, der fungerer sammen, eller giver de forøgede eller reducerede virkninger eller bivirkninger," forklarer Preben Smed Jeppesen.

Som regel vil apotekspersonalet spørge ind til, om kunden får anden medicin, end den, de skal hente. Og er der noget i medicineringen, som ikke stemmer, vil apoteket løse problemet.

"I dialogen med kunden kan vi langt hen ad vejen opdage misforståelser og uhensigtsmæssigheder i forhold til behandlingen. Er der tvivl om noget, så ringer vi til lægen, der har ordineret medicinen. Det sker jævnligt i forbindelse med en ekspedition."

Læs mere: På apoteket: Shh, sig det ikke så højt

Spørg, hvis du er i tvivl

For at undgå utilsigtede hændelser med medicin opfordrer Preben Smed Jeppesen også til, at kunderne selv opsøger apoteket, hvis de har spørgsmål til deres medicinering. Mange borgere opfatter ifølge Preben Smed Jeppesen apoteket som et stress-frit åndehul, hvor der er god tid til at tale om deres medicin - og frem for alt stille spørgsmål.

"Her kan man komme ind fra gaden, og man er i et andet miljø. Lægebesøget, hvor man måske har været nervøs, er overstået, og på apoteket kan man så bedre koncentrere sig om at få rådgivning om anvendelsen af medicinen," siger Preben Smed Jeppesen.

Læs mere: Kort kø på apotekerneFå de seneste artikler direkte i din indbakke