Telemedicin hjælper patienten i hjemmet

Ny teknologi gør det muligt at hjælpe kroniske patienter, mens de er i deres eget hjem. Metoden, der kaldes telemedicin, giver patienterne en mere tryg hverdag og dermed en bedre livskvalitet. For sundhedsvæsenet betyder det sparede udgifter. Erfaringer fra forsøg i Aalborg er så gode, at telemedicinen nu udbredes til cirka 1500 KOL-patienter i Nordjylland

Telemedicin hjælper patienten i hjemmet

"Mange forstår det ikke... De forstår ikke, hvordan det er, når man ikke kan få luft. Hvordan det er at blive bange. Men når jeg tager en måling, tager jeg kontrollen tilbage..."

Sådan beskrev en patient med lungesygdommen KOL sine oplevelser, da hun havde medvirket i projekt TELEKAT – et forsøg med telemedicin, der blev udført ved Aalborg Universitet.

Telemedicin er ikke en ny og avanceret form for medicin. Begrebet dækker over, at man bruger ny teknologi til at give patienten behandling i hjemmet. Ved forsøget i Aalborg kunne KOL-patienten eksempelvis dagligt tage sit blodtryk eller måle iltmætningen i blodet. Samtidig sendte det telemedicinske anlæg oplysningerne direkte til patientens læge og en personlig database på nettet, så patienten selv og andet sundhedspersonalet kan holde øje med måleresultaterne.

Læs mere: Telemedicin kan spare gravide for indlæggelser

Forsøg bredes ud

KOL-patienterne kunne efter forsøget berette om, at de blev mere trygge ved deres sygdom. For eksempel kan hjemmemålingen være med til at lære patienten, at iltmætningen i blodet vil være højere efter en cykeltur. På den måde kan patienten også blive klogere på sin sygdom. Det betyder igen færre genindlæggelser, som betyder sparede udgifter for sundhedsvæsenet. Alt i alt var resultaterne fra de telemedinske forsøg så positive, at man nu vil tilbyde telemedicinen til langt flere nordjyske KOL-patienter. Det skal ske i det største danske projekt med telemedicin, TeleCare Nord.

"Erfaringerne fra TELEKAT-projektet viste nogle meget patientnære effekter. Det handler om, at KOL-patienten lærer at mestre sin sygdom og tolke sin krops signaler. Samtidig bliver patienten inddraget og tager selv styringen over sin sygdom," forklarer Tina Heide, der er projektchef for det nye projekt, TeleCare Nord.

Patienter med svær eller meget svær KOL har generelt mange kontakter til sundhedsvæsenet og den kommunale hjemmepleje i forbindelse med behandling, kontrol og rehabilitering. Statistikken viser også, at KOL-patienter generelt har flere indlæggelser på sygehuset, men at de samtidig har svært ved at deltage i den efterfølgende rehabilitering og genoptræning.

Ganske simpelt fordi det for patienterne kan være alt for fysisk anstrengende at foretage transporten fra hjem til behandlingssted. Det gør det svært for patienterne at håndtere deres sygdom, få trænet fysikken og endelig at opdage forværringer i tide. Men det kan telemedicinen altså forhåbentlig råde bod på.

Alle aktører inddraget

Dét, der gør TeleCare Nord-projektet enestående, er, at det er første gang, at alle sundhedsaktører er involveret samtidig i stor skala i telemedicinen - lige fra de praktiserende læger, til kommunerne og regionens sygehuse.

"KOL-patienterne er en stor gruppe, de fylder meget i sundhedssystemet, og hvis vi lykkes med telemedicinen over for KOL-patienterne, så er det noget, der vil have en stor effekt," siger Tina Heide, der anslår, at omkring 1500 nordjyske KOL-patienter vil kunne få gavn af det nye telemedicinske udstyr, og derfor får det tilbudt i løbet af de næste par år.

Læs mere: Tag ansvar for dit helbred

Glæde i patientforening

I Danmarks Lungeforening er man også positiv overfor de nye, telemedicinske tilbud til KOL-patienter.

"Det er meget glædeligt, at ny sundhedsteknologi kan give eksempelvis KOL-patienter, men også andre kroniske syge mennesker, en helhedsløsning med behandling og fysisk træning i deres egne, trygge rammer.

"Potentialet med telemedicin, som en af fremtidens behandlingsmuligheder til lungepatienter, er stort i forhold til at undgå ventetid og transport, få hurtig hjælp og dermed skabe tryghed i hjemmet samt måske endda undgå nogle indlæggelser. Allervigtigst er dog, at patienter og pårørende kan føle, at de selv får magten over den sygdom, som præger deres liv," siger Danmarks Lungeforenings direktør, Anne Brandt.

I forbindelse med en af de væsentlige dele af KOL-behandlingen, nemlig fysisk træning, vil en sidegevinst være højere livskvalitet, fordi online-kontakten til en fysioterapeut på sygehuset gør, at den vigtige træning bliver prioriteret og gennemført.

"Mange mennesker med KOL vil kunne få glæde af de telemedicinske løsninger, hvis og når de bliver sat i drift. Men der er også en gruppe af meget svært syge mennesker, som naturligvis stadig vil være afhængige af at blive tæt fulgt af sundhedsprofessionelt personale på sygehusene i akutte tilfælde med eksempelvis åndenød og forværringer i sygdommen. Telemedicin er ikke en 'one-size-fits-all', men i Danmarks Lungeforening ser vi en fantastisk mulighed i, at telemedicin kan hjælpe en stor gruppe af lungesyge mennesker, der med meget få og enkle tiltag, vil kunne leve et langt bedre liv med deres sygdom," slutter Anne Brandt.

SÅDAN KAN TELEMEDICIN FUNGERE

  • En elektronisk boks installeres i hjemmet hos en patient med hjerteproblemer, diabetes, KOL eller forhøjet blodtryk
  • Boksen fungerer som online forbindelsesled til sygehus, læge og andet sundhedspersonale i kommunen - derved spares ture til hospital eller egen læge
  • Udstyret kan bestå af pulsmåler, temperaturmåler, blodtryksmåler, vægtmåler, spirometer, blodsukkermåler og EKG-måling afhængigt af patienten
  • Patienten står selv for at måle eksempelvis sit blodtryk, men bliver guidet ved hjælp af tekstdisplay og talebeskeder
  • Oplysninger sendes automatisk til sygehuset, hvor målingen vurderes, og en læge eller sygeplejerske kan kontakte patienten om nødvendigt


Få de seneste artikler direkte i din indbakke