Unge mødre skal være sunde mødre

I mange år har Mødrehjælpen hjulpet unge mødre godt på vej til livet som mor. I projektet 'Ung mor på vej' støtter de nu også de helt unge mødre til et sundere liv

Unge mødre skal være sunde mødre

Mange unge, enlige mødre har en del sociale problemer, som de kan få hjælp til hos Mødrehjælpen, men her oplever man også, at de unge har en række sundhedsmæssige udfordringer.

"Når mødrene kommer ind til os, har de ofte nogle usunde vaner som rygning, spiseforstyrrelser, usund kost og for lidt motion - og det er meget ofte en konsekvens af en stresset hverdag," fortæller Rikke Holm, som er sundhedsplejerske og koordinator hos Mødrehjælpen.

Rikke Holm arbejder i øjeblikket på projektet 'Ung Mor På Vej', der er et helhedsorienteret koncept, der fokuserer på at styrke de unge mødres sociale kompetencer, give dem økonomisk rådgivning, undervisning i spædbørnspleje foruden at hjælpe dem og deres børn videre til et sundt liv. Projektet er forbeholdt sårbare mødre mellem 15 og 25 år. De føler sig typisk alene, de har brug for et bedre og stærkere netværk, og vil gerne opbygge overskuddet til at leve efter de gængse normer for et sundt liv.

Læs mere: En jungle af gode råd

Mangler netværk

Mange i de unge mødres omgangskreds har ikke lyst eller forståelse for at snakke om babyer, bleer og amning, og flere kommer fra hjem, hvor der ikke altid er ressourcer til at bakke op om den unge mor. Så kort efter fødslen kommer mødrene ind til Mødrehjælpen, som sætter dem sammen med andre mødre i en lignende situation, så de får nogle ligesindede at forholde sig til og dele udfordringerne med.

"Vi hjælper de unge mødre med at svømme frem for at lade dem stå ved flodbredden. Men det er uden løftede pegefingre og fordomme, for ellers bliver de 'rasmusmodsat' med en 'man skal ikke blande sig i deres vaner'-tilgang," siger Rikke Holm.

"Vi leder efter den lille sprække, der opstår, når de begynder at finde noget motivation til ændring af usunde vaner, og så slår vi til. Pigerne har jo selv et ønske om at gøre det godt, og der er ikke noget, de hellere vil end at være en god mor, og at deres barn får det godt."

Læs mere: Dit foster bliver påvirket af tatoveringsblæk

Mentorer hjælper unge mødre til sundhed

Rikke Holm fortæller, at Mødrehjælpen blandt andet benytter sig af mentorer, som er voksne og livserfarne personer, der kan give støtte, dele ud af egne erfaringer og har lyst til at tage aktivt del i de unge kvinders liv.

"Dertil giver vi dem vejledning og rådgivning omkring sundhed. Vi har et stort fokus på mental sundhed. Vi vil gerne udbygge vores tilbud med indsatser, der også er rettet mod fysisk sundhed. For eksempel rygestopkurser og initiativer, der motiverer til at dyrke motion. Det er målet, at de unge mødre får sunde vaner – og dermed sunde børn – som så også får sunde vaner med ud i livet," siger Rikke Holm.

'UNG MOR PÅ VEJ'

  • 'Ung mor på vej' er et tremåneders projekt i Mødrehjælpen for unge, sårbare mødre mellem 15 og 25 år med børn under et år.
  • Man kan blive visiteret af læge, jordemoder, sundhedsplejersker, men de unge kan også selv tage kontakt til Mødrehjælpen.
  • 'Ung mor på vej' tilbydes kun i København, men i Odense og århus tilbyder Mødrehjælpen et lignende projekt, 'I gang', hvor der også er en uddannelsesdel indbygget.
  • I 2011 deltog 78 unge mødre i projektet. 77 procent af mødrene opnåede en forbedring i deres forældrerolle, hvilket betød at de opnåede en større bevidsthed og viden omkring deres barns behov og udvikling. Forbedring af forældrerollen dækker også øget ansvar i egen livsførelse.

Læs mere: Hvilken forælder er du?Få de seneste artikler direkte i din indbakke